Jak przenieść depozyt zamrożonych komórek macierzystych z banku do banku.

Czas czytania: 5 minut

Szanowni Państwo,
W związku z licznymi pytaniami o możliwość przeniesienia zamrożonych depozytów krwi pępowinowej między bankami przygotowaliśmy odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez rodziców.

Czy istnieje możliwość przeniesienia depozytów krwi pępowinowej między bankami?

Tak, oczywiście istnieje taka możliwość. To osoby wskazane w umowie – najczęściej rodzice – są dysponentami zamrożonego materiału. Po dopełnieniu formalności wynikających z podpisanej umowy, rodzice mogą w każdej chwili przenieść depozyt do innego banku.

Jakie czynności powinni wykonać rodzice, którzy zdecydowali się na przeniesienie depozytów?

Przede wszystkim należy skontaktować się z bankiem, do którego zdecydowaliście się Państwo przenieść depozyt. Bank przekaże Państwu wykaz niezbędnych dokumentów potrzebnych do odbioru depozytu zamrożonych komórek macierzystych oraz ich transportu. W przypadku BKM nOvum prosimy o:

  1. Certyfikat potwierdzający przechowywanie krwi w banku (kopia).
  2. Kserokopia dowodów osobistych rodziców dziecka.
  3. Pisemna informacja od rodziców dziecka upoważniająca pracowników BKM nOvum do odbioru krwi pępowinowej ze wskazanego banku.

Po skompletowaniu dokumentów rodzice podpisują umowę dotyczącą dalszego przechowywania komórek macierzystych w wybranym banku.

Jednocześnie rodzice powinni wypowiedzieć umowę z bankiem, który dotychczas przechowuje depozyt. Forma wypowiedzenia umowy powinna być określona w podpisanej umowie. Należy zwrócić szczególną uwagę, na jasne sformułowanie swojej decyzji dotyczącej dalszego postępowania z przechowywanym depozytem komórek macierzystych: przeniesienia depozytu do innego banku.

W jaki sposób depozyt komórek macierzystych jest transportowany do nowego banku?

Z reguły organizacją transportu zajmuje się bank przejmujący materiał i tak jest w sytuacji kiedy BKM nOvum jest bankiem przejmującym. Po dopełnieniu przez rodziców wszystkich formalności, między bankami ustalona zostaje data przekazania depozytu.

Po spisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego, depozyt jest umieszczany w specjalistycznym zbiorniku przeznaczonym do transportowania materiału biologicznego w temperaturze głębokiego zamrożenia (ok. – 1960C), co ma na celu zachowanie stałej temperatury przechowywania. Po przewiezieniu do siedziby nowego baku, depozyt zostaje oznakowywany i umieszczony w kriostacie. W korespondencji potwierdzającej zakończenie przeniesienia rodzice otrzymują certyfikat przechowywania depozytu w nowym banku.

Jakie są koszty transportu depozytu i od kiedy obowiązują opłaty w nowym banku?

Każdy bank ma własna politykę finansową. W przypadku przenoszenia komórek macierzystych do BKM nOvum:

  1. Transport depozytu odbywa się na koszt BKM nOvum.
  2. Rodzice rozpoczynają opłacanie przechowywania od daty przeniesienia depozytu do BKM nOvum, nie zaś z chwilą podpisania umowy.
  • Data wpisu: 14 października 2013

Krok 1
Wybierz swój pakiet

Pakiety podstawowe

Oferta dodatkowa

Krok 2
Podaj swoje dane

Wstecz

Podsumowanie

  • Opłata początkowa 0
  • Opłata roczna 0
Ciąża mnoga

Całkowity koszt

0

Pierwszy rok

0

Kolejne lata