Krew pępowinowa w walce z rakiem!

Czas czytania: 5 minut

Chłoniak jest najczęściej spotykanym nowotworem krwi i trzecim co do częstości występowania nowotworem wieku dziecięcego.

Chłoniak jest nowotworem układu chłonnego, który może się pojawić, gdy w trakcie dojrzewania limfocytów dojdzie do błędu, w wyniku którego powstaną nieprawidłowe komórki. Następnie te nieprawidłowe komórki nowotworowe ulegają nagromadzeniu w różnych częściach organizmu i mogą zajmować węzły chłonne, śledzionę, szpik kostny, krew oraz inne narządy. Obecnie wyróżnia się bardzo wiele typów chłoniaków m.in. chłoniak rozlany z dużych komórek B (DLBCL), chłoniak grudkowy (FL), nieziarniczny (NHL) oraz chłoniak Hodgkina (HL).

Chłoniaki można leczyć na wiele sposobów, w tym m.in. chemioterapią, radioterapią jak i przeszczepem komórek macierzystych. W przypadkach, gdy wysokie dawki chemioterapii i radioterapii są stosowane w celu zabicia komórek raka chłoniaka, przeszczep komórek macierzystych jest stosowany w celu uzupełnienia krwiotwórczych komórek macierzystych, które mogą zostać utracone podczas leczenia.

Badania wykazują, że ponad połowa wszystkich pacjentów z nawrotowym chłoniakiem Hodgkina, którzy otrzymali przeszczep własnych komórek – czyli przeszczep autologiczny – jest wyleczonych. W sytuacjach, kiedy chłoniak rozprzestrzenia się do krwi i szpiku kostnego pacjenta, możliwe jest zastosowanie tylko przeszczepu allogenicznego. Niestety nawet połowa pacjentów po takim przeszczepie doświadcza ostrej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD). Jest to ciężka reakcja immunologiczna, która pojawia się w ciągu pierwszych 100 dni po zabiegu i może zagrażać życiu. Obiecującym podejściem do leczenia przewlekłej GvHD jest zastosowanie komórek odpornościowych zwanych regulatorowymi komórkami T (Treg), których bogatym źródłem jest krew pępowinowa. Pierwsze badanie limfocytów Treg w allogenicznym przeszczepie komórek macierzystych zostało opublikowane w 2010 roku przez naukowców z University of Minnesota w Minneapolis, USA. Odkryli, że podawanie pacjentom komórek Treg z krwi pępowinowej obok autologicznej transplantacji komórek krwi obwodowej zmniejszyło ryzyko wystąpienia ostrej GvHD. W 2018 roku zespół Parmar przedstawił wyniki z fazy I badań klinicznych, które wykazały, że komórki Treg pochodzące z krwi pępowinowej może również zapobiec pojawieniu przewlekłej GvHD u osób otrzymujących allogeniczne przeszczepy. 

Więcej na ten temat:

clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00723099

https://clinicaltrials.gov/ct2/results?cond=umbilical+stem+cells%2C+umbilical+cells&term=lymphoma&cntry=&state=&city=&dist=

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20952687/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26472485/

https://www.nature.com/articles/d41586-018-07364-3

Zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem +48 800 804 204

  • Data wpisu: 17 marca 2020

Krok 1
Wybierz swój pakiet

Pakiety podstawowe

Oferta dodatkowa

Krok 2
Podaj swoje dane

Wstecz

Podsumowanie

  • Opłata początkowa 0
  • Opłata roczna 0
Ciąża mnoga

Całkowity koszt

0

Pierwszy rok

0

Kolejne lata