Krew pępowinowa – proces pobrania

Pobranie krwi pępowinowej jest prostym, nieinwazyjnym i bezpiecznym (zarówno dla matki, jak i noworodka) procesem.

Chcielibyśmy w skrócie przedstawić, jak wygląda procedura pozyskania komórek macierzystych z krwi pępowinowej. Początek tej drogi to decyzja rodziców i kwalifikacja matki dziecka, kolejnym etapem jest sala porodowa, następnie laboratorium, na końcu zaś znajduje się zbiornik kriogeniczny z ekstremalnie niską temperaturą.

Przygotowania do pobrania krwi pępowinowej

Pobranie poprzedzone jest wywiadem medycznym z matką dziecka, na podstawie którego dokonywana jest kwalifikacja przez lekarza nadzorującego, specjalistę w dziedzinie hematologii i transplantologii klinicznej. Następnie rodzice otrzymują od BKM nOvum dokumenty oraz specjalny zestaw, bez którego pobranie krwi byłoby niemożliwe. Optymalny czas na realizację tego etapu to około miesiąc przed planowanym terminem porodu.

Zestaw do pobierania krwi pępowinowej został starannie przygotowany przez naszych ekspertów po to, by w sposób bezpieczny pozyskać materiał, a następnie przetransportować go do laboratorium BKM nOvum. Położna po urodzeniu się dziecka ma tylko kilka minut na pobranie cennych komórek macierzystych – od momentu przecięcia pępowiny do urodzenia łożyska (w niektórych sytuacjach pozyskanie następuje po urodzeniu łożyska). Bardzo ważne jest, aby do tej procedury użyć odpowiedniego pojemnika pobraniowego, który jest najważniejszym elementem zestawu.

Wykorzystywane w BKM nOvum pojemniki zostały specjalnie zaprojektowane do pobierania krwi pępowinowej. Wyposażone są w dwie igły o dużej grubości, które pozwalają na skrócenie czasu pobrania krwi z żyły pępowinowej.

W skład zestawu wchodzą m.in.:

 • worek pobraniowy,
 • strzykawka wraz z igłą do pobrania krwi żylnej od matki dziecka,
 • jałowe rękawice chirurgiczne,
 • maska chirurgiczna,
 • podkład chirurgiczny jałowy,
 • żele utrzymujące stabilną temperaturę w zestawie,
 • dokumentacja medyczna (wypełnia położna),
 • zestaw naklejek znakujących,
 • plomby zabezpieczające.

Ostatnią czynnością, jaka leży po stronie rodziców, jest zabranie zestawu na blok porodowy i przekazanie go położnej.

Pobranie krwi pępowinowej

Każdy poród kończy się przecięciem pępowiny. Krew wypływająca z niej w naturalnym procesie pobierana jest przez wykwalifikowaną i przeszkoloną położną do oznakowanego pojemnika. Pobierana jest również krew żylna matki celem wykonania badań serologicznych (WR, antyHCV, HBsAg, antyHBc total, antyHIV). Poród przez cięcie cesarskie nie jest przeciwwskazaniem do pobrania krwi pępowinowej, istnieje także możliwość pobrania krwi łożyskowej.

Preparatyka

Pobrana i zabezpieczona przez położną krew pępowinowa zostaje bezpiecznie przetransportowana w zamkniętym, oznakowanym zestawie do siedziby BKM nOvum. W naszym laboratorium materiał jest ważony, sprawdzamy objętość krwi, a także ilość i żywotność komórek. Badana jest również jałowość próbki podczas badań mikrobiologicznych, a krew żylna matki poddana jest badaniom serologicznym. Kolejny krok to kwalifikacja krwi polegająca na sprawdzeniu, czy pobrany materiał spełnia kryteria określone przez procedury BKM nOvum.

Następnie wykonywana jest preparatyka – proces, w którym dochodzi do obróbki krwi mającej na celu zmniejszenie jej objętości i usunięcie niepotrzebnych składników. Na tym etapie następuje wyselekcjonowanie krwinek białych, wśród których znajdują się komórki macierzyste. Mamy do tego celu osobne laboratorium na miejscu, dzięki czemu próbki nie muszą być niepotrzebnie transportowane.

Preparatyka odbywa się w systemie zamkniętym (jałowym), co zapobiega zakażeniu materiału podczas obróbki i przygotowania do zamrożenia. Wszystkie te czynności wykonywane są przez doświadczonych specjalistów, przy użyciu nowoczesnego sprzętu, który każdego roku poddawany jest szczegółowemu przeglądowi. Wypreparowane komórki macierzyste zostają umieszczone w oznakowanej kasecie, w której poddane są kontrolowanemu mrożeniu. Materiał otrzymuje unikatowy kod SEC – numer ten jest niepowtarzalny na całym świecie, co wyklucza pomylenie próbek w przypadku wykorzystania ich na przykład do przeszczepu.

Przechowywanie krwi pępowinowej

Zamrożone komórki macierzyste zostają następnie umieszczone w zbiorniku kriogenicznym (kriostacie) i przechowywane w oparach ciekłego azotu, w temperaturze około -196°C. Po trzech tygodniach od narodzin dziecka zostajecie Państwo telefonicznie poinformowani o wynikach badań. Następnie przesyłamy Państwu dokumentację zawierająca między innymi protokoły z preparatyki i świadectwo depozytu, które jest oficjalnym potwierdzeniem przechowywania komórek macierzystych w BKM nOvum. Na certyfikacie widnieje unikalny kod SEC, który jest przypisany do Państwa depozytu.

Komórki zdeponowane w naszym Banku objęte są nieustanną obserwacją oraz ochroną. W razie awarii prądu dodatkowe akumulatory zapewniają nieprzerwane działanie zbiorników kriogenicznych. Siedziba Banku wyposażona jest w system zarządzania budynkiem (BMS – ang. Building Management System), dzięki czemu pracownicy są na bieżąco informowani o wszelkich zmianach.

Eksperci Banku Komórek Macierzystych nOvum

prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk

Krew pępowinowa – lekarstwo na wiele chorób i poczucie bezpieczeństwa najbliższych. Jako lekarz, rekomenduję swoim Pacjentkom rozważenie tej możliwości. Krew pępowinowa to źródło cennych komórek macierzystych, które wykorzystuje się w leczeniu ponad 80 chorób. Ciągły rozwój medycyny daje ogromne nadzieje na wykorzystywanie krwi w przyszłości. Warto również wiedzieć, że komórki mają zdolność nie tylko do samoodnawiania się, ale również do różnicowania się, czyli mogą ostatecznie przekształcić się w dowolną tkankę lub organ. Krew pępowinową można przechowywać kilkadziesiąt lat, a możliwość jej wykorzystania u innych członków rodziny, daje ogromne szanse na powrót do zdrowia. To inwestycja w zdrowie i bezpieczeństwo najbliższych.

prof. dr hab. n. med. Artur Jakimiuk

Specjalista położnictwa i ginekologii, specjalista ginekologii onkologicznej, specjalista endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości, specjalista perinatologii

Położna Katarzyna Król

Jestem położną z wieloletnim doświadczeniem. Często przyszli rodzice zadają mi pytania dotyczące zasadności pobrania krwi pępowinowej. Czy warto? Tak, zdecydowanie. Krew Pępowinowa to bogate źródło komórek macierzystych, a poród to jedyny moment na ich pobranie. Jako położna rekomenduję tę możliwość każdej przyszłej mamie jako zabezpieczenie zdrowia maleństwa oraz członków najbliżej rodziny w przyszłości. Przy pobraniu krwi zawsze czuwa wykwalifikowana położna, pobranie jest bezbolesne i w pełni bezpieczne zarówno dla mamy jak i noworodka.

Katarzyna Król

Położna

Bank Komórek Macierzystych nOvum
wybrało już tysiące rodziców.

Dołącz do nich / skontaktuj się z nami

Krok 1
Wybierz swój pakiet

Pakiety podstawowe

Oferta dodatkowa

Krok 2
Podaj swoje dane

Wstecz

Podsumowanie

 • Opłata początkowa 0
 • Opłata roczna 0
Ciąża mnoga

Całkowity koszt

0

Pierwszy rok

0

Kolejne lata