Komórki macierzyste z krwi pępowinowej wykorzystywane są przy leczeniu wielu chorób, a wszystko wskazuje na to, że wraz z rozwojem medycyny zakres ich wykorzystania, będzie coraz szerszy. Proszę pamiętać, że możliwość okołoporodowego pobrania komórek macierzystych zdarza się tylko raz w życiu każdego z nas.

Decyzja o zamrożeniu krwi pępowinowej Państwa dziecka powinna być podjęta w II/III trymestrze ciąży, tak aby w dniu jego urodzin personel szpitala oraz BKM nOvum byli na to przygotowani. W wyjątkowych przypadkach można tę decyzję podjąć już w szpitalu przed samym porodem – do większości szpitali dostarczamy zapasowe zestawy do pozyskania krwi. W takiej sytuacji należy ustalić z położną, że krew zostanie pobrana i poprosić o zestaw BKM nOvum.

Tuż po narodzinach dziecka i przecięciu pępowiny. Sposób pozyskiwania krwi jest prosty, bezbolesny zarówno dla matki jak i noworodka, całkowicie nieinwazyjny i nie zakłóca przebiegu porodu.

Tylko w wypadku przeciwwskazań medycznych. Decyduje o tym położna lub lekarz nadzorujący poród.

Nie, poród przez cesarskie cięcie nie jest przeciwwskazaniem do pozyskania krwi pępowinowej. Objętość krwi pobranej przy porodzie naturalnym i porodzie przez cesarskie cięcie jest porównywalna.

Istnieje możliwość, że przechowywana krew będzie mogła być wykorzystana dla członków najbliższej rodziny (rodzeństwo, rodzice dziecka). Ostateczna decyzja podejmowana jest po wykonaniu badania zgodności tkankowej pomiędzy dawcą oraz biorcą komórek. Do tego badania możemy wykorzystać zamrożone próbniki testowe – zawsze zostają zamrożone – podczas gdy zasadniczy depozyt pozostaje zamrożony i nienaruszony.

Przeszkolony przez BKM nOvum personel medyczny szpitala, w którym rodzi się Państwa dziecko. Najczęściej jest to położna.

Nie! Krew pępowinowa jest pozyskiwana po urodzeniu i odpępnieniu dziecka. Pobranie trwa kilka minut, jest bezbolesne, łatwe i bezpieczne zarówno dla matki, jak i dziecka.

Nie. Po podpisaniu umowy otrzymają Państwo specjalny zestaw, który zawiera wszystko, co będzie niezbędne do pobrania krwi pępowinowej dziecka oraz jej transportu do laboratorium (transport zapewnia BKM nOvum). Zestawu nie należy otwierać i muszą Państwo jedynie pamiętać o zabraniu go do szpitala.

Pobranie krwi następuje po urodzeniu i odpępnienia dziecka. Jest ona pobierana do sterylnego pojemnika, w którym znajduje się płyn zapobiegający krzepnięciu krwi przed dostarczeniem jej do laboratorium. Pojemnik jest częścią kompletnego zestawu, który otrzymują Państwo w BKM nOvum.

W większości szpitali na terenie Polski znajdują się zestawy zapasowe. W takich sytuacjach należy z niego skorzystać. O porodzie i pobraniu krwi pępowinowej należy niezwłocznie poinformować BKM nOvum (tel. 605 66 80 73 – 24/7).

Krew zostanie dostarczona do laboratorium BKM nOvum w Warszawie przez nasz personel lub specjalistyczną firmę kurierską. Zestaw jest tak skonstruowany, iż utrzymuje w czasie transportu prawidłową temperaturę pobranego materiału i depozyt jest bezpieczny.

W momencie podpisania z nami umowy nadajemy Państwu unikalny numer identyfikacyjny, który znajduje się na wszystkich elementach zestawu i dokumentacji. Dodatkowo zamrożone komórki oznakowywane są zgodnie z międzynarodowym standardem ISBT128.

Standard ISBT 128 określa sposób identyfikacji, etykietowania krwi i jej składników, a także ludzkich tkanek i narządów. System ten został opracowany przez Międzynarodowe Towarzystwo Przetaczania Krwi (ISBT) w 1994 roku i zatwierdzony przez American Association of Blood Banks (AABB), European Blood Aliance (EBA), Food and Drug Administration (FDA) i European Plasma Fractionators Association (EPFA). Standard ISBT 128 jest zarządzany przez International Council for Commonality in Blood Bank Automation (ICCBBA) w USA.

Obecne badania potwierdzają, że komórki macierzyste przechowywane przez dwadzieścia pięć lat, a nawet dłużej, mają taki sam skład, jak w momencie zamrażania. Z dzisiejszej wiedzy wynika więc, że depozyty mogą być przechowywane w temperaturze -190°C nawet dziesiątki lat.

Istnieje możliwość, że przechowywana krew będzie mogła być wykorzystana dla członków najbliższej rodziny (rodzeństwo, rodzice dziecka). Ostateczna decyzja podejmowana jest po wykonaniu badania zgodności tkankowej pomiędzy dawcą oraz biorcą komórek. Do tego badania możemy wykorzystać zamrożone próbniki testowe – zawsze zostają zamrożone – podczas gdy zasadniczy depozyt pozostaje zamrożony i nienaruszony.

Do czasu pełnoletności dziecka krew może być wykorzystana tylko za zgodą i na wniosek rodziców lub prawnego opiekuna dziecka. Kiedy dziecko osiąga pełnoletność, staje się dysponentem swojego depozytu.

Jeśli u pacjenta, którego komórki są przechowywane w BKM nOvum, zostanie stwierdzona choroba, którą można leczyć komórkami macierzystymi, należy poinformować lekarza prowadzącego o posiadaniu depozytu. Ostateczną decyzję co do zasadności jego wykorzystania podejmuje lekarz. Za zgodą rodziców i po dopełnieniu formalności, lekarz kontaktuje się z BKM nOvum, w celu ustalenia szczegółów transportu depozytu do miejsca wykorzystania.

Badania nad wykorzystaniem komórek macierzystych prowadzone są na całym świecie i dlatego jesteśmy przekonani, że najbliższe lata przyniosą kolejne odkrycia w zakresie jej zastosowania w medycynie regeneracyjnej (regeneracja zniszczonych komórek, tkanek lub części organów). Właściwości różnicowania się komórek macierzystych do innych typów komórek oraz tkanek (np. tkanki skórnej, mięśnia sercowego, komórki neuronalnej) są unikalne i wnikliwie badane przez naukowców różnych specjalności. Zamrożona krew stanowi prawdziwy kapitał do wykorzystania w dalszym życiu Państwa dziecka.

Tak. Nasz bank posiada pozwolenie Ministra Zdrowia. Zgodnie z Ustawą z dnia 1 lipca 2005r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, pozwolenie otrzymaliśmy po przeprowadzeniu kontroli w BKM nOvum przez Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek. Zgodnie z ustawą kontrola w naszym banku jest przeprowadzana co 2 lata.

Umowę dotycząca pobrania krwi pępowinowej dziecka mogą podpisać w jego imieniu rodzice bądź inni wyznaczeni przez sąd opiekunowie prawni. Do ukończenia przez dziecko pełnoletności podejmują oni wszelkie decyzję dotyczące zamrożonych komórek. Kiedy dziecko osiąga pełnoletność, staje się dysponentem swojego depozytu.

Krew pępowinowa przechowywana w publicznym banku ma służyć innym, potrzebującym osobom. Tym samym jest ona przeznaczona do przeszczepu dla osoby niespokrewnionej z dawcą, a jej właścicielem jest państwo, które finansuje jej pobranie, badanie, mrożenie oraz przechowywanie. Oznacza to, iż rodzice oraz dziecko, od którego krew została pobrana, decydując się na przeniesienie depozytu z banku rodzinnego do banku publicznego, zrzekają się praw do dysponowania przechowywanymi komórkami macierzystymi.

Komórki macierzyste są przechowywana w Banku Komórek Macierzystych nOvum w Przychodni Lekarskiej nOvum w Warszawie. Nasz własny bank i laboratoria znajdują się na terenie przychodni w przygotowanych do tego celu pomieszczeniach. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem do mrożenia i przechowywania komórek a cały proces jest zgodny z najwyższymi światowymi normami i standardami. Stan pracy urządzeń oraz budynek jest monitorowany przez całą dobę.

Bank Komórek Macierzystych nOvum
wybrało już tysiące rodziców.

Dołącz do nich / skontaktuj się z nami

Krok 1
Wybierz swój pakiet

Pakiety podstawowe

Oferta dodatkowa

Krok 2
Podaj swoje dane

Wstecz

Podsumowanie

  • Opłata początkowa 0
  • Opłata roczna 0
Ciąża mnoga

Całkowity koszt

0

Pierwszy rok

0

Kolejne lata