Depozyt krwi łożyskowej w BKM nOvum!

Czas czytania: 5 minut

Czy wiecie, że liczbę komórek macierzystych odzyskanych z krwi pępowinowej można powiększyć o dodatkowe pobranie krwi z łożyska bezpośrednio po jego urodzeniu? Skład i zastosowanie krwi pępowinowej oraz krwi pobranej z łożyska są identyczne.

Dzięki uzupełniającemu pobraniu zyskujemy dodatkową porcję zamrożonego materiału zawierającą komórki macierzyste (max 20 ml), które można wykorzystać zarówno w przeszczepach hematologicznych jak i medycynie regeneracyjnej.

W takim przypadku pobranie krwi odbywa się w następującej  kolejności:

  • bezpośrednio po zakończeniu porodu i odpępnieniu dziecka,  położna pobiera krew z pępowiny,
  • następnie pobiera krew z urodzonego łożyska. Krew pobierana jest z naczynia krwionośnego znajdującego się w łożysku

Dla każdego z pobrań przeznaczony jest oddzielny komplet medyczny i pojemnik kolekcyjny. Obydwa pojemniki znajdują się w jednym zestawie przygotowanym do zabrania do szpitala w którym planowany jest poród.  Po pobraniu materiał jest analizowany w laboratorium i w przypadku pozytywnej weryfikacji parametrów morfologicznych zamrażany w oddzielnej kasecie mrożeniowej. Ponieważ komórki zostają zamrożone w porcji niezależnej od komórek pobranych z pępowiny, można je wykorzystać (np. do przeszczepu rodzinnego) bez naruszenia podstawowego depozytu. Odzyskanie komórek macierzystych z łożyska, to szansa na zwielokrotnienie możliwości wykorzystania przechowywanych komórek.

Zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi pakietami przechowywania komórek macierzystych.

  • Data wpisu: 30 marca 2018

Krok 1
Wybierz swój pakiet

Pakiety podstawowe

Oferta dodatkowa

Krok 2
Podaj swoje dane

Wstecz

Podsumowanie

  • Opłata początkowa 0
  • Opłata roczna 0
Ciąża mnoga

Całkowity koszt

0

Pierwszy rok

0

Kolejne lata