Terapia krwią pępowinową jako potencjalne leczenie autyzmu

Czas czytania: 2 min

Naukowcy z Sutter Medical Center przeprowadzili badanie kliniczne regulowane przez FDA. W badaniu wzięło udział 29 dzieci z ASD, aby ocenić bezpieczeństwo i wstępną skuteczność krwi pępowinowej, jako potencjalnego leczenia zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Autyzm (ASD) to zaburzenie rozwojowe, które wpływa na zdolności językowe i interakcje społeczne i może powodować mimowolne, powtarzające się zachowania.

Każde dziecko biorące udział w badaniu miało swoją własną krew pępowinową zdeponowaną w Banku Krwi Pępowinowej. Najpierw dzieciom podawano wlew własnej krwi pępowinowej lub placebo na bazie roztworu soli fizjologicznej. A następnie monitorowano je przez 24 tygodnie. Pod koniec 24 tygodnia dzieciom, które otrzymały krew pępowinową, podawano roztwór soli fizjologiczne. Dzieciom, które otrzymały roztwór soli fizjologicznej, dano własną krew pępowinową. Następnie pacjenci byli monitorowani przez kolejne 24 tygodnie. Badania nadal trwają, ale wstępne wyniki wykazały, że komórki znajdujące się we krwi pępowinowej mają zdolność modulowania lub zmniejszania stanu zapalnego i niektórych odpowiedzi immunologicznych.

Kolejne badanie rozpoczęło się właśnie w Duke University, USA. Badanie ma na celu sprawdzenie skuteczności terapii krwią pępowinową u większej liczby dzieci ze spektrum autyzmu. Mamy nadzieję, że te wyniki badań otworzą drzwi dla większej liczby możliwości badawczych w przyszłości!

Więcej na ten temat: 

  • Data wpisu: 24 maja 2022

Krok 1
Wybierz swój pakiet

Pakiety podstawowe

Oferta dodatkowa

Krok 2
Podaj swoje dane

Wstecz

Podsumowanie

  • Opłata wstępna: 0
  • Opłata podstawowa 0
  • Opłata roczna 0
Ciąża mnoga

Całkowity koszt

0

Pierwszy rok

0

Kolejne lata