Wyrok NSA: opłata za komórki macierzyste obowiązkowo z VAT-em!

Czas czytania: 5 minut

Kilka próbek w laboratorium diagnostycznym

Banki krwi pępowinowej muszą płacić 23% podatek VAT za usługę związaną z pobraniem, preparatyką i przechowywaniem komórek macierzystych.

To jednoznaczne postanowienie Naczelny Sąd Administracyjny wydał 23 stycznia 2013 roku, kończąc tym samym sprawę toczącą się między jednym z polskich banków a Izbą Skarbową. Sąd przyznał rację Ministrowi Finansów i uznał, że usługa przechowywania krwi pępowinowej nie upoważnia do skorzystania ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Wyrok jest prawomocny.

Oznacza to, że każda faktura wystawiona po 1 stycznia 2011r., za przechowywanie komórek macierzystych ma być powiększona o podatek VAT. Banki, które nie zastosowały się do wcześniejszych wytycznych Organów Skarbowych w tej sprawie, będą zmuszone skorygować już wystawione faktury i obciążyć swoich klientów 23% podatkiem VAT.

Bank Komórek Macierzystych nOvum od 2011 roku nalicza VAT w wysokości 23%. Dołożyliśmy przy tym wszelkich starań, aby pomimo naliczonego podatku, cena za pobranie, preparatykę oraz przechowywanie krwi pępowinowej była konkurencyjna w stosunku do banków, które podatku nie naliczają.

Publikacje w mediach na temat wyroku sądu:

  • Data wpisu: 29 stycznia 2013

Krok 1
Wybierz swój pakiet

Pakiety podstawowe

Oferta dodatkowa

Krok 2
Podaj swoje dane

Wstecz

Podsumowanie

  • Opłata początkowa 0
  • Opłata roczna 0
Ciąża mnoga

Całkowity koszt

0

Pierwszy rok

0

Kolejne lata