Osocze z krwi pępowinowej? Nowe badania!

Czas czytania: 5 minut

Zdjęcie przedstawiające fiolkę z krwią

Osocze inaczej plazma stanowi aż 5% ciała dorosłego człowieka, co w przypadku osoby o wadze 70 kg daje aż 3,5 litra osocza! 90% osocza stanowi woda, 10% to rozpuszczone w niej składniki krwi m.in. białka, czynniki odpowiedzialne za krzepnięcie krwi, witaminy, sole mineralne, cukry czy tłuszcze.

Osocze bogatopłytkowe to preparat pozyskiwany z krwi własnej pacjenta (krew autologiczna), w którym stężenie płytek krwi jest większe (3-5 razy!) niż w osoczu fizjologicznym. Podczas aktywacji, płytki krwi uwalniają w wysokich stężeniach wiele czynników wzrostu, hormonów i cytokin, które są ściśle związane z naprawą tkanek, angiogenezą i regeneracją.

Klinicznie, podawanie autologicznego osocza bogatopłytkowego pochodzącego z krwi, szybko znalazło swoje zastosowanie w wielu dziedzinach medycyny regeneracyjnej – głównie ze względu na łatwą dostępność i bezpieczne stosowanie przy minimalnych skutkach ubocznych. Co ciekawe, osocze można pozyskiwać nie tylko z krwi obwodowej a jego zastosowanie może być zdecydowanie większe!

W lutym 2021 hiszpański zespół naukowców opublikował wyniki badań w czasopiśmie Fertility and Sterility w których zbadano nowe źródło osocza uzyskanego z krwi pępowinowej. Uważa się bowiem, że krew pępowinowa zawiera zdecydowanie więcej składników odżywczych i czynników wzrostu niż krew dorosłego, co może mieć szczególne znaczenie w regeneracji uszkodzonych tkanek. Naukowcy porównali ludzkie osocze krwi pępowinowej (pozyskane z banku komercyjnego) i osocze bogatopłytkowe krwi uzyskanej od kobiet cierpiących na endometrium z zespołem Ashermana. Celem była potencjalna poprawa leczenia patologii endometrium i złagodzenia niektórych problemów związanych z płodnością, z jakimi borykają się pacjentki, przy zastosowaniu osocza. Analiza proteomiczna obu źródeł osocza potwierdziła wysokie stężenia czynników wzrostu o potencjale regeneracyjnym w krwi pępowinowej, jak i w osoczu bogatopłytkowym. Ponadto wykazała długą listę czynników wzrostu i hormonów mających znaczenie dla proliferacji komórek zrębu endometrium. Pomimo, że badanie wykonano na małej grupie pacjentek i niezaprzeczalnie wymagają kontynuacji, to uzyskane wyniki wstępne pozwalają wnioskować, że ludzkie osocze posiada właściwości regeneracyjne przydatne w leczeniu endometrium, a efekty regeneracyjne wydają się być bardziej widoczne, gdy źródłem pozyskiwania jest krew pępowinowa.

Więcej na ten temat:

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0015028220307147

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0015028220325413

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5984883/

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/aogs.13598

  • Data wpisu: 24 maja 2021

Krok 1
Wybierz swój pakiet

Pakiety podstawowe

Oferta dodatkowa

Krok 2
Podaj swoje dane

Wstecz

Podsumowanie

  • Opłata początkowa 0
  • Opłata roczna 0
Ciąża mnoga

Całkowity koszt

0

Pierwszy rok

0

Kolejne lata